Aktualności

KOMUNIKAT

Dodano 20 Października, 2020


W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Kraju oraz ponownym wprowadzeniem nauczania zdalnego przez Rząd RP oraz stanowiskiem dyrektorów placówek, zgodnym z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji, wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne zostają odwołane. Edukatorzy skontaktują się z placówkami nauczania w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulegnie zmianie.

KOMUNIKAT

Dodano 15 Maja, 2020


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zawieszeniem działań edukacyjnych w szkołach i przejściem na system nauczania zdalnego informujemy, że zaplanowane zajęcia w ramach Projektów Edukacyjnych zostają zawieszone i przesunięte na rok szkolny 2020/2021. Edukatorzy PTOZ OT w Łodzi będą kontaktować się z placówkami we wrześniu br., aby ustalić terminy spotkań edukacyjnych.

„AKADEMIA ZDROWIA" – zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych - narkotyków.

Dodano 01 Marca, 2020


PTOZ OT w Łodzi informuje, że od marca 2020 r. rusza kolejna edycja Programu „AKADEMIA ZDROWIA”, który został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Program adresowany jest do uczniów klas VI -VIII łódzkich szkół podstawowych. Program jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wszystkie zainteresowane placówki, które chciałyby uczestniczyć w Projekcie zapraszamy do zgłaszania się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Priorytetowym celem Programu jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych – narkotyków oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych w populacji dzieci i młodzieży. W ramach Programu oferujemy nieodpłatne przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Zajęcia warsztatowe trwają 2 godziny dydaktyczne.

Zapraszamy do udziału w Programie.

„AKADEMIA ZDROWIA" – zajęcia warsztatowe zakresu profilaktyki używania alkoholu.

Dodano 01 Marca, 2020


PTOZ OT w Łodzi informuje, że od marca 2020 r. rusza kolejna edycja Programu „AKADEMIA ZDROWIA”, który został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Program adresowany jest do uczniów klas VI – VIII łódzkich szkół podstawowych. Program jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie zainteresowane placówki, które chciałyby uczestniczyć w Projekcie zapraszamy do zgłaszania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Priorytetowym celem Programu jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych – alkoholu oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych w populacji dzieci i młodzieży łódzkich szkół. W ramach Programu oferujemy nieodpłatne przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

Zajęcia warsztatowe trwają 2 godziny dydaktyczne. Zapraszamy do udziału w Programie.

AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI HIV/AIDS

Dodano 27 Czerwca, 2019


PTOZ OT w Łodzi w sierpniu 2019 r. przystąpi do realizacji kolejnej - VII już edycji z zakresu ochrony i promocji zdrowia w dwóch obszarach:

  • Profilaktyka uniwersalna – kontynuacja AKADEMII LIDERÓW EDUKACJI HIV/AIDS – pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego.
  • Profilaktyka selektywna – szkolenia populacji szczególnie narażonych na ekspozycję HIV i innych chorób zakaźnych.
Więcej informacji

„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY –WYGRAJ Z HIV”– KAMPANIA EDUKACYJNA

Dodano 02 Czerwca, 2019


PTOZ OT w Łodzi w maju 2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji Kampanii Edukacyjnej „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY –WYGRAJ Z HIV” autorstwa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi, która została dofinansowanaz budżetu Zarządu Województwa Łódzkiego.

Kampania adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.

Więcej informacji

„AKADEMIA ZDROWIA" – zajęcia warsztatowe zakresu profilaktyki spożywania alkoholu.

Dodano 15 Maja, 2019


Program realizowany będzie przez 3 kolejne lata.

PTOZ OT w Łodzi w kwietniu 2019 r. przystąpił do realizacji Programu „AKADEMIA ZDROWIA”, który został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Program adresowany jest do uczniów klas VI – VIII łódzkich szkół podstawowych. Program jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Priorytetowym celem Programu jest zapobieganiu używania środków psychoaktywnych – alkoholu oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych w populacji dzieci i młodzieży łódzkich szkół.W ramach Programu oferujemy nieodpłatne przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

Zajęcia warsztatowe trwają 2 godziny dydaktyczne.Zapraszamy do udziału w Programie.

„AKADEMIA ZDROWIA" – zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki używania narkotyków.

Dodano 15 Maja, 2019


Program, który realizowany będzie przez 3 kolejne lata.

PTOZ OT w Łodzi w kwietniu 2019 r. przystąpił do realizacji Programu „AKADEMIA ZDROWIA”, który został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Program adresowany jest do uczniów klas VI -VIII łódzkich szkół podstawowych. Program jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. Priorytetowym celem Programu jest zapobieganie używania śrdoków psychoaktywnych – narkotyków oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych w populacji dzieci i młodzieży.W ramach Programu oferujemy nieodpłatne przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Zajęcia warsztatowe trwają 2 godziny dydaktyczne. Zapraszamy do udziału w Programie.

„ZDROWIE MAM, BO O NIE DBAM” - zdrowy styl życia, pierwsza pomoc przedmedyczna

Dodano 30 Kwietnia, 2019


PTOZ OT w Łodzi w kwietniu 2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „Zdrowie mam, bo o nie dbam” adresowanego do najmłodszej populacji mieszkanców Łodzi uczniów klas I – IV szkół podstawowych. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Priorytetowym celem Programu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, właściwych nawyków higienicznych oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

W ramach Programu oferujemy nieodpłatne przeprowadzenie zajęć warsztatowych, które prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne i obejmują 2 bloki tematyczne:

  • Zdrowy styl życia jako czynnik mający wpływ na zdrowie człowieka
  • Profilaktyka onkologiczna
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mając na uwadze ciągłą potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego, szczególnie w populacji najmłodszych, zachęcamy do udziału w Programie

AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI HIV/AIDS

Dodano 10 Czerwca, 2018


PTOZ OT w Łodzi w sierpniu 2018 r. przystąpi do realizacji kolejnej VI już edycji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w dwóch obszarach:

  • Profilaktyka uniwersalna – kontynuacja AKADEMII LIDERÓW EDUKACJI HIV/AIDS – VI edycja pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego.
  • Profilaktyka selektywna – szkolenia populacji szczególnie narażonych na ekspozycję HIV i innych chorób zakaźnych (m.in. WZW typu B i C) – np. funkcjonariusze służb interwencyjnych, służby więziennej, więźniowie, pracownicy socjalni itp. (w miarę zgłaszanych przez placówki potrzeb).

Program został dofinansowany z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Więcej informacji

„AKADEMIA ZDROWIA"- zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnienia od tytoniu.

Dodano 26 Maja, 2018


PTOZ OT w Łodzi w maju 2018 r. przystąpił do realizacji Programu „AKADEMIA ZDROWIA” autorstwa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi, który został dofinansowany z budżetu Zarządu Województwa Łódzkiego i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego w 2 kategoriach wiekowych: klasy I–III i IV-VI.

Więcej informacji

„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV”– KAMPANIA EDUKACYJNA

Dodano 26 Maja, 2018


PTOZ OT w Łodzi w maju 2018 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY –WYGRAJ Z HIV”– KAMPANIA EDUKACYJNA autorstwa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi, która została dofinansowanaz budżetu Zarządu Województwa Łódzkiego i jest adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.

Więcej informacji

„ZDROWIE MAM, BO O NIE DBAM” - zdrowy styl życia, pierwsza pomoc przedmedyczna

Dodano 01 Maja, 2018


PTOZ OT w Łodzi w kwaietniu 2018 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „Zdrowie mam, bo o nie dbam” adresowanego do najmłodszej populacji mieszkanców Łodzi uczniów klas I – IV szkół podstawowych z terenu łodzi. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Więcej informacji

AKADEMIA ZDROWIA – profilaktyka uzaleznienia od substancji psychoaktywnych.

Dodano 01 Marca, 2018


PTOZ OT w Łodzi od lutego 2018 r. przystąpił do realizacji zadania publicznego – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Więcej informacji

V już edycja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dodano 01 Sierpnia, 2017


PTOZ OT w Łodzi w sierpniu 2017 r. przystąpił do realizacji kolejnej V już edycji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  • Profilaktyka uniwersalna – kontynuacja AKADEMII LIDERÓW EDUKACJI HIV/AIDS pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego.
  • Profilaktyka selektywna – szkolenia grup młodzieży zaniedbanej wychowawczo, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego, skupionej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych; oraz populacji szczególnie narażonych na ekspozycję HIV i innymi chorobami zakaźnymi (m.in. WZW typu B i C) z racji wykonywania czynności zawodowych – np. pracownicy socjalni, funkcjonariusze straży pożarnej itp. (w miarę zgłaszanych przez placówki potrzeb).
Więcej informacji

"BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV" - KAMPANIA EDUKACYJNA.

Dodano 20 Czerwca, 2017


PTOZ OT w Łodzi we współpracy z Zarządem Województwa Łódzkiego w czerwcu 2017 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS – pod nazwą „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV” - KAMPANIA EDUKACYJNA.
Program został dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dodano 10 Kwietnia, 2017


PTOZ OT w Łodzi od 1 lutego 2017 r. rozpoczął II edycję realizacji zadania publicznego – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. (...)

Więcej informacji

Punkt konsultacyjno - informacyjny w Klubie WYTWÓRNIA

Dodano 28 Listopada, 2016


Punkt prowadzony będzie przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Organizacja zapewni merytoryczną obsługę Punktu oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS. (...)

Choosing Wisely Polska

Dodano 28 Listopada, 2016


Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej wraz z Oddziałem Terenowym w Łodzi przystąpiło do kampanii Choosing Wisely Polska inicjowanej przez Naczelną Izbę Lekarską.
Przedstawicielem PTOZ w komitecie kampanii Choosing Wisely jest Przewodnicząca Oddziału Terenowego w Łodzi - Małgorzata Walczyk.

Więcej informacji

Wygraj z HIV

Dodano 1 Sierpnia, 2016


PTOZ OT w Łodzi we współpracy z Wojewodą Łódzkim w sierpniu 2016 r. przystąpił do realizacji kolejnej IV już edycji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS pod nazwą „WYGRAJ Z HIV”:

Akademia Liderów Edukacji HIV/AIDS – adresatami zadania jest młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz młodzi dorośli – studenci uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.

Profilaktyka selektywna – szkolenia funkcjonariuszy oraz osadzonych w zakładach karnych województwa łódzkiego.

Program został dofinansowany z budżetu Wojewody Łódzkiego.
Warsztaty zostały objęte Honorowym Patronatem Wojewody Łódzkiego. (...)

Zobacz pełny text

Akademia zdrowia

Dodano 1 Czerwca, 2016


PTOZ OT w Łodzi od 1 czerwca 2016 r. przystąpił do realizacji zadania publicznego – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Zapraszamy zainteresowane placówki szkolne z terenu Łodzi do zgłaszania się do udziału w Programie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. (...)

Zobacz pełny text

Bądź odpowiedzialny - wygraj z HIV - Kampania edukacyjna

Dodano 23 Maja, 2016


PTOZ OT w Łodzi we współpracy z Zarządem Województwa Łódzkiego w maju 2016 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS – pod nazwą „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV” - KAMPANIA EDUKACYJNA.
Program został dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

Adresatami kampanii jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz studenci uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego. (...)

Zobacz pełny text

Zdrowie mam bo o nie dbam

Dodano 4 Maja, 2016


PTOZ OT w Łodzi w maju 2016 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu adresowanego do najmłodszej populacji mieszkanców Łodzi: pieciolatków/szesciolatków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujacych Zdrowie. Program został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Zajęcia przebiegają w dwóch blokach tematycznych: (...)

Zobacz pełny text

Wygraj z HIV

Dodano 19 Października, 2015


PTOZ OT w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi przystępuje do realizacji zadania publicznego ochrony i promocji zdrowia - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS pod nazwą „WYGRAJ Z HIV” – Akademia Liderów Edukacji HIV/AIDS.

Adresatami zadania jest młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz młodych dorosłych - studentów uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.

Zobacz pełny text

Stres pod kontrolą – program edukacyjny dla gimnazjalistów

Dodano 5 Października, 2015


PTOZ OT w Łodzi przystępuje do realizacji zadania publicznego skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego z zakresu tematyki stresu.

Zdrowie nie jest wartością przypisaną nam raz na całe życie. Największy wpływ na jego kształtowanie ma tryb – styl naszego życia.

W ramach projektu odbywać się będą 3-godzinne zajęcia edukacyjne metodami aktywnymi dla młodzieży szkół gimnazjalnych, mające na celu zapoznanie młodzieży z pojęciem stresu oraz nabycie przez młodych ludzi umiejętności radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym. Projekt realizowany we współpracy Departamentem Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W trakcie zajęć będą wykorzystane aktywne formy nauki, które poprzez zaangażowanie uczestników dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy a także zmuszają do refleksji nad problemem.

Akademia Zdrowia

Dodano 28 Lipca, 2015


"AKADEMIA ZDROWIA" – szkolenia warsztatowe z zakresu uzależnienia od substancji psychoaktywnych adresowane do młodzieży szczególnie zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych jest to kontynuacja projektu z 2014 roku, który w roku 2014 cieszył się dużym zainteresowaniem kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi. Został również dobrze oceniony przez młodzież w nim uczestniczącą.

Zajęcia składają się z dwóch części...

Zobacz pełny text

Start projektu Akademia Zdrowia

Dodano 27 Lipca, 2015


PTOZ OT w Łodzi przystępuje do realizacji zadania publicznego skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu adresowanego do młodzieży szczególnie zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Zdrowie nie jest wartością przypisaną nam raz na całe życie. Największy wpływ na jego kształtowanie ma tryb – styl naszego życia.

W trakcie zajęć będą wykorzystane aktywne formy nauki, które poprzez zanagażowanie uczestników daja możliwość zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy a także zmuszają do refleksji nad problemem. Projekt został dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Łodzi. Szkolenie dla każdej grupy trwać będzie 6 godzin dydaktycznych.

Zdrowie mam, bo o nie dbam

Dodano 30 Kwietnia, 2015


PTOZ OT w Łodzi przystępuje do realizacji zadania publicznego skierowanego do najmłodszej populacji mieszkanców Łodzi: pieciolatków/szesciolatków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujacych Zdrowie. Program dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Łodzi.

Zdrowie nie jest wartością przypisaną nam raz na całe życie. Największy wpływ na jego kształtowanie ma tryb – styl naszego życia. ...

Zobacz pełny text

ZRÓB TEST I WYGRAJ Z HIV

Dodano 30 Kwietnia, 2015


"ZRÓB TEST I WYGRAJ Z HIV" - Kampania Edukacyjno – Informacyjna - PTOZ OT w Łodzi przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi przystępuje do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS. Adresatami zadania będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.

W związku z planowaną w 2015 roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS kampanią „Coś was łączy? ...

Zobacz pełny text

Zapraszamy do kontaktu po dodatkowe informacje


Kontakt

Interesują Cię nasze Projekty?

Poznaj nasze realizacje