Poznaj nas

PTOZ OT w Łodzi działając od ponad 20 lat na terenie województwa łódzkiego zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia. Pracując w różnych środowiskach szczególnie często z dziećmi i młodzieżą wiemy, jak ważne jest przekazywanie im rzetelnej wiedzy na wiele istotnych tematów. Realizujemy autorskie programy i zajęcia warsztatowe. Posiadamy doskonale wyedukowaną kadrę.

Specjalizujemy się w edukacji o tematyce:
 • HIV/AIDS,
 • uzależnień,
 • stresu,
 • zdrowego stylu życia.
Od 2010 roku organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.


Więcej informacji

 

Odbiorcami naszych działań są m.in

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego
 • studenci uczelni wyższych województwa łódzkiego
 • przedszkolaki
 • kadra nauczycielska, pedagogiczna i przedszkolna
 • kadra pielęgniarska oraz lekarze
 • funkcjonariusze służb interwencyjnych
 • osadzeni zakładów karnych
 • pracownicy socjalni

Szczegóły naszych działań


Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu


Wypełnij formularz

MAŁGORZATA WALCZYK

Przewodnicząca


Od 2011 r. przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi, absolwentka Instytutu Promocji Zdrowia – specjalista promocji zdrowia, kursy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, certyfikat KC ds. AIDS. Autorka wielu projektów profilaktycznych adresowanych do różnych środowisk i grup wiekowych. Jako edukator przeprowadziła ponad 3000 godzin zajęć warsztatowych dla dorosłych i młodzieży z zakresu m.in. profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień, stresu, zdrowego stylu życia. TEL 608 280 724

ALEKSANDRA ZASIADCZYK-BOGUS

Zastępca Przewodniczącej


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – specjalista zdrowia publicznego, pedagog, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, uczestniczka wielu szkoleń dotyczących tematyki HIV/AIDS, w tym m.in. I i II stopnia w KC ds. AIDS. Współautorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Przeprowadziła ponad 800 godzin zajęć warsztatowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu m.in. profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień, stresu, zdrowego stylu życia. Od 2011 r. wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi. W latach 2005 – 2008 prowadziła zajęcia dla słuchaczy Instytutu Postępowania Twórczego – Jednorocznej Policealnej Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Tel. 506 581 711

DOROTA FURGALSKA

Sekretarz


Biolog, specjalista zdrowia publicznego, certyfikat KC ds. AIDS. Absolwentka studiów podyplomowych Zdrowia Publicznego i Środowiskowego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Współautorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Jako edukator przeprowadziła ponad 3000 godzin zajęć warsztatowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu m.in. profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień, stresu, zdrowego stylu życia. Od 2011 r. sekretarz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi. Tel 600 542 270

MAŁGORZATA NOWAKOWSKA-DRÓŻDŻ

Skarbnik


Absolwenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – specjalista zdrowia publicznego, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku „Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego”, uczestniczka wielu szkoleń dotyczących tematyki HIV/AIDS, w tym m.in. I i II stopnia w KC ds. AIDS. Współautorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Wychowawca Świetlicy Środowiskowo -Terapeutycznej w latach 2001 – 2006. Jako edukator przeprowadziła ponad 2500 godzin zajęć warsztatowych dla dorosłych i młodzieży z zakresu m.in. profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień. Od 2011 r. skarbnik Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Łodzi. Tel. 501 608 079

TOMASZ FURGALSKI

Członek Zarządu


Psycholog, filozof. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego wydziału zarządzania. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, podyplomowe studium coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył 3lata szkoleń psychoterapeutycznych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiada uprawnienia trenerskie – Akademia Liderów Szkoła Trenerów i Menadżerów oraz Doskonalenia Osobowości. W 2011r. ukończył Akademię Liderów – Trener na miarę XXI wieku. Posiada Certificat d’Aptitude àl’Administration des Entreprises - Jean Moulin 3 University a Lyon. Ukończył także kurs Hipnozy i Hipnoterapii, NLP. Wieloletni honorowy konsultant PTOZ OT w Łodzi.

MARIA BUDNER

Członek Zarządu


Farmaceutka – absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista higieny i epidemiologii, certyfikat KC ds. AIDS. Współautorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Jako edukator przeprowadziła ponad 3000 godzin zajęć warsztatowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu m.in. profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień, stresu, zdrowego stylu życia. Pasjonatka fotografii i podróży. Wolontariuszka Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej w Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Tel. 509 130 963

ARKADIUSZ SZCZUCHNIAK

Członek Zarządu


Chemik, z zamiłowania informatyk - projektant materiałów informacyjnych, dydaktycznych i edukacyjnych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi.